Algemene Leden Vergadering (ALV) BVVS

Op woensdag 26 juni vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de BVVS plaats. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom om vanaf 20.00 uur bij de ALV aan te schuiven. Hieronder vind je de agenda.

Datum: woensdag 26 juni 2019

Agenda

1. Welkom

2. Jaarverslag secretariaat 2018
Dit verslag wordt toegelicht door de secretaris: Martijn Musters.

3. Financiƫn 2018

a. Verslag boekjaar 2018 (resultatenrekening en balans)
– Toelichting door de penningmeester: Marion de Cocq.
– Verslag van de kascommissie.
– Decharge verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

b. Begroting 2019
Toelichting door de penningmeester: Marion de Cocq.

4. Beleidsvoornemens voor 2019
Toelichting door de voorzitter van de BVVS: Mathijs Nijkamp.

5. Bestuurssamenstelling en commissies
Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:
– Dhr. M. Nijkamp, voorzitter
– Dhr. M. Musters, secretaris
– Mevr. M. de Cocq, penningmeester
– Mevr. M. de Gruijter, portefeuille Partnerships, Marketing en Sponsoring
– Mevr. E. Janus, portefeuille Evenementen
– Dhr. W. Nelissen, portefeuille Communicatie en PR

6. Rondvraag

7. Sluiting