Algemene Leden Vergadering (ALV) BVVS

Op woensdag 30 mei vindt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de BVVS plaats. Uiteraard zijn alle leden van harte welkom om vanaf 20.00 uur bij de ALV aan te schuiven. Hieronder vind je de agenda.

Algemene Leden Vergadering (ALV) BVVS

Datum:    woensdag 30 mei 2018
Tijd:         20.00 uur tot 21.00 uur
Plaats:     Lokaal 1.01 in het Struyckengebouw (P4)
Adres:      Prof. Goossenslaan 1-01, Tilburg

 

 

 1. Welkom
 2. Jaarverslag secretariaat 2017

Dit verslag wordt toegelicht door de secretaris: Martijn Musters.

 1. Financiën 2017

a. Verslag boekjaar 2017 (resultatenrekening en balans)

 • Toelichting door de penningmeester: Marion de Cocq.
 • Verslag van de kascommissie.
 • Decharge verlenen aan de penningmeester voor het gevoerde beleid.

b. Begroting 2018

Toelichting door de penningmeester: Marion de Cocq.

 1. Beleidsvoornemens voor 2018

Toelichting door de voorzitter van de BVVS: Mathijs Nijkamp.

 1. Bestuurssamenstelling en commissies

Het huidige bestuur is als volgt samengesteld:

 • M. Nijkamp, voorzitter
 • M. Musters, secretaris
 • M. de Cocq, penningmeester
 • E. van Alphen, portefeuille Werving & Evenementen
 • M. de Gruijter, portefeuille Partnerships, Marketing en Sponsoring
 • W. Nelissen, portefeuille Communicatie en PR

Mevr. E. van Alphen (Werving & Evenementen) treedt af als bestuurslid.

Het bestuur draagt Mevr. E. Janus voor als nieuw bestuurslid met de portefeuille Evenementen.

 1. Rondvaag
 2. Sluiting