Volop BVVS-inbreng in Honours Programme

Tijdens het Honours Programme in de week van 19 tot 23 december zullen diverse BVVS’ers een inbreng hebben. Het thema van de gehele week is: ‘Sport, samenleving en cultuur’. De week zal worden geopend door Anja van Gerven, lid van het MT van Fontys Economische Hogeschool Tilburg en lid van de BVVS. Tijdens de eerste dag wordt ingezoomd op de sociale aspecten van sport. Agnes Elling (Mulier Instituut) leidt het thema in.

André Cornelissen, buurtsportcoach en sportconsulent bij de gemeente Tilburg en het Sportbedrijf Tilburg, laat de ins en outs zien van het werk van een buurtsportcoach. Ook het onderwerp ‘Sportstimulering in en voor kansarme wijken’ komt aan de orde. BVVS’er Gwenda Tromp-den Heeten zal dat voor haar rekening nemen.
De dag wordt afgesloten door Irene van der Knaap. Zij is oud-handbalster, coach en mede-ontwikkelaar van traingingen aan topsporters. Ze is eigenaar van BIND Training en Coaching (www.ikbind.nl) en verbonden aan de Sportmaatschappij (www.desportmaatschappij.nl). Irene zal ingaan op het belang van personal branding voor studenten, al dan niet actief als topsporter.

Sport en beleving
Op dinsdag is het thema: Sport en beleving. Sportfilosoof Guus Heijnen zal het dagthema inleiden. Hij zal een introductie verzorgen over ‘De belevenismaatschappij en sport’.

Leefstijlsporten zijn sporten die nadrukkelijk het onderwerp sport en beleving raken. Het zijn sporten die vaak zijn ingebed in een bepaalde manier van leven binnen een subcultuur. Door de beoefenaars worden de sporten gezien als een manier van leven: a way of life. Voorbeelden: kitesurfen, raften, duiken, snowboarden, freerunning (parkour), Mudrun en klimmen. Froukje Smits (Hogeschool Utrecht) deed er onderzoek naar en zal haar inzichten delen met de deelnemers aan het Honours Programme.

Barbara den Bak is in Nederland de founder van het concept The Bootcamp Club. Recent lanceerde ze een nieuw sportconcept: Boutique Fitness (www.high45.com). Den Bak zal een presentatie verzorgen over deze nieuwe sportconcepten.

Een wereldrecordhouder zal deze dag afsluiten. Het gaat om Jeanine Grasmeijer, regerend wereldkampioen Freediving (www.jeaninegrasmeijer.com). Studenten participeren ook in workshops  over mogelijke partnerships voor Jeanine Grasmeijer, met pitching als afsluiting.

Te gast bij PSV
Op donderdag zijn we te gast bij PSV in het Philips Stadion. Het dagthema is dan: betaald voetbal en de samenleving. Freek Biemans zal samen met Patrick van der Voort een inleiding houden over de PSV Foundation. Freek studeerde SPECO en is lid van de BVVS. ’s Middags is er een rondleiding door het Philips-stadion, waarbij Karlijn de Buck en Mariska Elfrink, beiden BVVS, ons zullen begeleiden, vooral over de commerciële en media-aspecten van het stadion.

Frank van Eekeren (USBO, universiteit van Utrecht) houdt een verhaal over betaald voetbal en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Van Eekeren promoveerde recent (16 december) op dit thema. Serdar Gözübüyük, internationaal scheidrechter, verzorgt een presentatie over de rol die sport kan spelen in opvoeding en socialisatie van jonge mensen.

Organisatie
Thijs Kemmeren, Jan de Leeuw en lector Mark van den Heuvel, allen lid van de BVVS, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het Honours Programme van Fontys Economische Hogeschool Tilburg.