Oproep SPECO: gastsprekers gezocht

Op de Carrièredag gaat SPECO haar tweedejaars studenten informeren en inspireren bij de keuze van een minor en het vinden van een stage in jaar 3. Voor de inspiratiesessies zoekt SPECO Alumni die studenten inzicht kunnen geven in:

  • Wie je bent en wat je nu voor werk doet (en gedaan hebt)
  • Wat jouw huidige werkzaamheden inhouden en hoe deze aansluiten bij jouw studie
  • Het belang van een organisatiecultuur en het je ‘thuis voelen’ in een bepaalde omgeving
  • Wat het betekent om in deze branche werkzaam te zijn
  • Hoe je eigen zoektocht naar een stage eruit zag en hoe je die beleefd hebt
  • Wat de gouden tips zijn om een gave stage te verwerven

Daarnaast is het natuurlijk de bedoeling dat studenten ook veel vragen kunnen stellen.
De inspiratiesessies vinden plaats op woensdag 10 maart en/of woensdag 17 maart tussen 15:00 en 17:00 uur. De online bijeenkomsten duren maximaal 30 minuten (via MsTeams). Per sessie kunnen maximaal 20 studenten deelnemen. Ook is er een docent bij elke sessie aanwezig als moderator, die de sessie opent en de chatbox (waar studenten hun vragen stellen) beheert.

Als je graag wil bijdragen kan je je interesse kenbaar maken door een e-mail te sturen naar SPECO-docent Marion de Cocq: m.decocq@fontys.nl